Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes.

Piedāvājam  piecus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

 

Sešas keramikas pūcītes

Interešu izglītība

2.a klase

Vokālais ansamblis

2.-5.klase

Šūšanas darbnīca

5.-9.klase

Ģitāru ansamblis

1.-2.klase

Dejas

3., 4.b, 6.b un 7.b kl.

Neformālās latviešu valodas klubs

5. - 9. klase

Žurnālistika

Žurnālistika