Dejas

Skolotājs: Santa Zemzare

Klašu grupa: 1.-2.klase