Kontakti

Kontaktpersonas

Direktores vietniece izglītības jomā

Direktores vietniece izglītības jomā

Guna Ostele

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Inga Bērziņa

Rekvizīti

Maksātājs

Jelgavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009118031

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Bankas konti:

AS Swedbank LV07HABA0551025900443

AS SEB banka LV81UNLA0050023690285

Saņēmējs

Jelgavas novada Teteles pamatskola

Skolas iela 10, Tetele, Cenu pagasts,

Jelgavas novads LV-3043

tetelespsk@jelgavasnovads.lv