Kontakti

Kontaktpersonas

Rekvizīti

Maksātājs: Ozolnieku administrācija
Nod. maks. Reģ. Nr. 40900036611
PVN reģ. Nr.LV 4090003611
Juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., Lv-3018

Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank, Jelgavas filiāle
Kods HABALV22
Konta Nr. LV72HABA0551001405027

Pakalpojuma saņēmējs: Teteles pamatskola
reģ. Nr.90001623310
Adrese: Skolas iela 10, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043