Uzņemšana

Individuāla pieeja

Skola piedāvā iespēju mācīties nelielās klasēs, kas nodrošina individuālu un diferencētu pieeju katram skolēnam, kā arī pagarinātās dienas grupas. Skola ir nodrošināta ar atbalsta personālu.

Profesionāls kolektīvs

Teteles pamatskolā strādā stabils, radošs un profesionāls pedagogu kolektīvs, mācību telpas ir nodrošinātas ar informācijas tehnoloģijām, ir atjaunotsun regulāri papildināts skolas bibliotēkas grāmatu fonds.

Izglītības programmas

1. - 9.klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-6464

Licences datums: 03.09.2020.

1. - 9.klase

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Programmas kods: 21011121

Licences nr.: V-9304

Licences datums: 24.08.2017.

1. - 9.klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-2640

Licences datums: 09.08.2010.

1.- 9.klase

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015621

Licences nr.: V-4710

Licences datums: 03.09.2020.