Žurnālistika

Skolotājs: Solvita Cukkere

Klašu grupa: 5. - 9. klase

Programmas apraksts