Neformālās latviešu valodas klubs

Skolotājs: Iluta Aleksīna

Klašu grupa: 3., 4.b, 6.b un 7.b kl.