Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes uzdevums ir rast risinājumu skolas dzīves jautājumiem, kas ir būtiski skolēniem. Pašpārvaldē darbojas radoši skolēni ar labiem un teicamiem sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā, tie ir Teteles pamatskolas skolēni, kuri vēlas īstenot savas idejas, tāpēc, lai tās kļūtu reālas, skolēni sadarbojas gan ar klašu audzinātājiem, gan ar skolas vadību.

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens 5. – 9.klašu skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs.

Par dalību pašpārvaldes darbā nav jāmaksā. Ja esi sekmīgs visos mācību priekšmetos, neattaisnoti nekavē skolu un, ja Tev nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, tad par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt, nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Pašpārvaldes sastāvs 2024./2025. m.g