Stundu laiki

No 1. līdz 9. klasei

Mācību stunda Laiks Pusdienu starpbrīdis
1. stunda 08:20 – 09:00
2. stunda 09:10 – 09:50
3. stunda 10:00 – 10:40 1.-3.klasēm
4. stunda 11:00 – 11:40 4.-6.klasēm
5. stunda 11:55 – 12:35 7.-9.klasēm
6. stunda 12:50 – 13:30
7. stunda 13:35 – 14:15
8. stunda 14:20 – 15:00

Stundu izmaiņas skatīt e-klasē