Zinību dienas pasākums Teteles pamatskolā

01.09.2022. – 01.09.2022.