Šaha turnīrs!

Šaha turnīrs par godu Friča Apšenieka 130. dzimšanas dienai. No 8. aprīļa Teteles pamatskolā norisinājās šaha turnīrs 4.- 9. klašu skolēniem. Šodien, 2. maijā, notika noslēguma pasākums visiem šaha spēles dalībniekiem. Sveicam skolēnus, kuri ieguva godalgotas vietas, un izsakām pateicību visiem skolēniem par izrādīto interesi un dalību turnīrā. Visslielākais paldies skolotājai Lidijai Lukinai par turnīra organizēšanu!

04.08.2024 - 05.02.2024