Atbalsta personāls

Skola ir nodrošināta ar atbalsta personālu:

  • Logopēds abās plūsmu grupās;
  • Psihologs;
  • Speciālais pedagogs;
  • Sociālais pedagogs;
  • Karjeras konsultants;
  • Medicīnas māsa.