Atbalsta personāls

Skola ir nodrošināta ar atbalsta personālu:

  • Izglītības metodiķis
  • Divi logopēdi;
  • Speciālais pedagogs;
  • Karjeras konsultants;
  • Medicīnas māsa.

Izglītības metodiķis

Izglītības metodiķis

Irēna Pauloviča

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Anna Gura

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants

Solvita Cukere

Skolas medmāsa

Skolas medmāsa

Vera Červjakova