Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-2640

Licences datums: 09.08.2010.