Teteles pamatskola uzņem skolēnus

22.03.2022.

Teteles pamatskola uzņem skolēnus pirmajās klasēs pamatizglītības programmās (tajā skaitā mazākumtautību izglītības programmās ar krievu mācību valodu).

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu skolas kancelejā no plkst. 09:00 – 15:00.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 2902707, tetelespsk@jelgavasnovads.lv.